ANBI - Algemeen Nut Beogende Instellingen

De Gelderse Smalspoor Stichting is een zogenaamde ANBI-instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij schenken.Zie voor meer informatie hierover de website van de Belastingdienst. Op deze pagina staat noodzakelijke informatie voor onze stichting om als ANBI-instelling aangemerkt te zijn.

Gegevens

NaamGelderse Smalspoor Stichting
RSIN7554291
Adresgegevenszie informatiepagina

Doelstelling / Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De GSS heeft tot doelstelling het vergaren, conserveren, bedrijfsvaardig maken danwel houden van industrieel erfgoed op het gebied van smalspoormaterieel en daaraan gekoppeld materiaal, gereedschappen en documentatie in de breedste zin des woords.

Dit om deze tak van historie van de industrialisatie van Nederland te bewaren, te tonen aan huidige en komende generaties en om kennis en kennisoverdracht te bewerkstelligen bij zowel medewerkers als geïnteresseerden.

De doelstelling wordt bereikt door inzet van bestuur en medewerkers, welke onbetaalde krachten zijn, en door de ondersteuning van donateurs, sponsors en bezoekers. De materiële zaken worden verkregen door schenkingen, bruikleenstellingen en/of aanschaf. Dit alles is op locatie te bezichtigen en te ervaren.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:Gerrit Anneveld
Secretaris:Robin Jansen
Penningmeester:Ed Frederiks
Bestuurslid:Johan Nab
Bestuurslid:Jan Martijn van der Werf

Beloningsbeleid

Niet van toepassing. De stichting werkt enkel met vrijwilligers. Er worden géén beloningen uitgereikt aan bestuurders danwel medewerkers.

Activiteiten

Dit is een beknopt overzicht van de meest recent uitgevoerde activiteiten van de stichting:
  • Restauratie van een aantal locomotieven
  • Inrichting extra werkplaats t.b.v. restauratie van smalspoormaterieel
  • Bouw van een extra onderkomen voor smalspoormaterieel
  • Aanleggen en onderhouden van spoor om een treindienst mogelijk te maken
  • Het restaureren van rijtuigen voor het vervoer van bezoekers
  • Het inrichten van een binnenmuseum om het gebruik van smalspoor in verschillende industriën aan bezoekers te tonen
  • Het uitoefenen van een treindienst t.b.v. bezoekers
  • Het rondleiden van bezoekers op de oude steenfabriek

Kosten/batenoverzicht

2022

Inkomsten van:Toelichting:
Donateurs€ 1381,55
Giften€ 2030,-
Toegangskaarten€ 3147,24
Inkomsten divers€ 1400,-
Totaal€ 7958,79
Uitgaven aan:
Vaste lasten divers€ 417,02
Variabele lasten€ 327,88
Restauratie en aanschaf materieel€ 3137,48
Energiekosten€ 1149,36
Exploitatiekosten€ 1618,07
Totaal€ 6649,81

2021

Inkomsten van:Toelichting:
Donateurs€ 2925,85
Giften€ 457,50
Totaal€ 3383,35
Uitgaven aan:
Restauratiekosten materieel€ 385,-
Aanschaf gereedschap€ 145,88
Aanschaf materieel€ 3760,77
Vaste lasten divers€ 112,83
Totaal€ 4404,88

2020

Inkomsten van:Toelichting:
Donateurs€ 1663,55
Giften€ 90,00
Toegangskaarten€ 915,10
Verkoop diversen€ 453,30
Totaal€ 3121,95
Uitgaven aan:
Vaste lasten Div€ 609,23OZB / KvK / bank / Verzekeringen
Variabele lasten€ 2845,38Lidmaatschappen / Energiekosten
Exploitatiekosten€ 3684.17Aanschaf div materialen en verbruiksartikelen.
Totaal€ 7138,78

2019

Inkomsten van:Toelichting:
Donateurs€ 1163,35
Giften€ 355,00
Toegangskaarten€ 1798,00
Verkoop diversen€ 2794,23
Totaal€ 6110,58
Uitgaven aan:
Vaste lasten Div€ 565,50OZB / KvK / bank / Verzekeringen
Variabele lasten€ 696,65Lidmaatschappen / Energiekosten
Exploitatiekosten€ 1367,87Aanschaf div materialen en verbruiksartikelen.
Totaal€ 2630,02

2018

Inkomsten van:Toelichting:
Donateurs€ 1547,55
Giften€ 1762,50Div fin.giften door donateurs / bezoekers en /of begunstigers
Museum-/Ritopbrengsten€ 2202,00Ontvangen door toegangsprijzen cfm gepubliceerde activiteiten danwel groepsbezoeken.
Totaal€ 5512,05
Uitgaven aan:
Vaste lasten Div€ 660,76OZB / KvK / bank / Verzekeringen
Variabele lasten€ 116,00Lidmaatschappen / Energiekosten
Exploitatiekosten€ 4119,17Aanschaf div materialen en verbruiksartikelen.
Bijz. uitgaven€ 1235,95
Totaal€ 6131,88
^